Kodulehe optimeerimine ehk SEO teenus

SEO teenus ehk kodulehe optimeerimine ei ole enam võõrsõna. Tänases maailmas on kõik ärid sunnitud liikuma digitaliseerumise suunas. Üks olulisemaid turunduskanaleid selles vallas ongi olla Google jt. otsingumootorites pildil. Toome välja mõned põhielemendid, miks see teenus digiturunduses nii oluline on ja proovime lihtsasti selgitada peamisi töövõtteid ning loogikaid, kuidas see teenus toimib.

 • suurem nähtavus tagab suurema külastuse
 • suurem külastus tagab suurema käibe
 • kui sind ei ole Googles siis sind pole varsti enam olemas
 • E-poodidele
 • B2C ja B2B
 • kõigile, kes tegelevad äritegevusega
Kuidas me töötame?

Oleme SEO agentuur kelle jaoks seo teenus ehk kodulehtede optimeerimine on igapäeva töö juba 8+ aastat ja kes kasutab legaalseid ja tunnustatud töövõtteid, mis ka päriselt toimivad. Raporteerimine ja kliendikohtumised loovad eeldused läbipaistvaks ja edukaks koostööks!

Põhjalik analüüs SEO strateegia loomiseks

Tehniline audit
Märksõnade analüüs
Sihtturu analüüs
Valdkonna analüüs
Konkurentide analüüs
Lehe sisu analüüs
Lehe linkide analüüs
jpm

seo teenus

Seadistustööd edukaks SEO teenuse pakkumiseks

Goole Search Console lisamine
Google Analytics lisamine
Sitemap-i loomine / parandamine
Semrushi konto seadistus
Analytics Goal / Ecommerce seadistus
SEO erinevate tööriistadega sidumine
Veebilehe SEO moodulite seadistus
jpm

Tehniline töö kodulehega

404 errorite tööd
Suunamiste ja canonical tööd
Meta andmete tööd
Duplikaatide tööd
Kannibalismi tööd
Kiiruse tööd
Mobiilisõbralikkuse tööd
Koodi tööd / arendused
jpm

Sisu osatähtsus on SEO töödes väga oluline

Sisutiheduse tööd
Sisuloome
Alt / title tagide tööd
Piltide optimeerimine
Readability tööd
Meta admete tööd
Pealkirjade / alampealkirjade tööd
Sisemiste linkide tööd
jpm

Väline SEO tõstmaks lehe väärtust

Legaalsete linkide ehitamine
Affiliate linkide ehitamine
Külalisartiklite ehitamine
Sotsiaalmeedia linkide ehitamine
Barterlinkide ehitamine
Halbade linkide eemaldamine
Pidev auditeerimine / monitoorimine
jpm

SEO teenus algab edukast analüüsist!

SEO teenus algab analüüsist ja see on sisendiks eelseisvateks töödeks. Analüüsida tuleb paljusid elemente, et tekiks andmetekogu, mida töödeldes saab keskenduda oluliseimale. Siin kehtib printsiip 80/20 ehk 20% tegevustest toob 80% tulemusi kui neid õieti selekteerida. Tihti tehakse kõike ja ebaolulist, mis tekitavad suurt ajakulu aga ei too tulemusi.

Kodulehe optimeerimine milleks see vajalik on?

 • selgitab, mida vaja teha ja mis järjekorras
 • säästab aega ja raha
 • annab teada teie hetke olukorrast

 SEO teenus ja ärianalüüs

Äri strateegia kuhu ettevõte liigub, millised on arenguplaanud, uued sihtturud, turundusplaanid ja milline on kliendi klient loovad sisendi ka SEO töödele. Analüüsime minevikku, hetkest olukorda ja võtame arvesse tuleviku plaanid. Analüüsime konkurente ja sihtturgu.
Kõik see aitab optimeerida ja keskenduda õigetele asjadele. Teenus peab olema kliendi jaoks maksimaalselt kasumlik. Seda saab ta olla ainult üksnes siis kui võetakse arvesse ka äri spetsiifikat ja strateegiat.

SEO teenus ja tehniline analüüs

Tehniline analüüs annab väga konkreetse ülevaate kodulehe tehnilisest olukorrast. Saab väita, et suur osa kodulehtedest ja epoodidest on väga kehvas olukorras. Minivead ja valesti kasutatavad funktsionaalsused ning elemendid ei pruugi tavakasutajale nähtavad olla aga on nähtavad erinevatele robotitele, kes lehte indekseerivad. See on nagu kodulehe hügieen. Ja mida räpasem see on seda vähem see meeldib ka otsingumootoritele. Kodulehtedes ja e-poodides on kasutusel hunnikutes funktsionaalsusi. Tihti üks väike funktsionaalsus käivitab terve süsteemide jada, see võib põhjustada hunniku probleeme alates koodivigadest kuni kodulehe kiiruseni välja.
Palju on probleeme elementide vale kasutusega või kasutamata jätmisega. Kas meta kirjeldused on lubatud, kas robotite juhendid on aktiveeritud, kas sisupuu on korrektne, kas sisemised lingid kõik on korrektsed jpm.
Lühidalt kodulehe väljapaistev osa on nagu jäämäe tipp ja kodulehe tegelik osa, mida robot näeb asub veepiirist allpool ning tihti on see jäetud vaeslapse rolli.

SEO teenus ja sisuanalüüs

Hea sisu on see toob tulemusi võimsalt ja kiiresti. Paraku sisu on raske luua. Enamus ettevõtetest tegelevad enda toodete ja teenuste müügiga ja soiku jäänud sisu on klassika. Probleem on et ka olemasolevast sisust ei ole võetud maksimumi vaid pigem vastupidi on võetud miinimum. Sisuanalüüs on kiire sisendi, kuidas kiiresti ja efektsiivselt tulemusi tuua.

 SEO teenus ja märksõnade analüüs

Märksõnad on need millega inimesed otsivaid erinevait tooteid ja teenuseid. See, kes mingi märksõnaga eespool on saab rohkem külastusi võrreldes tagumistega. Google esimesel otsingutulemuste lehel on piiratud positsioonide arv. Uuringud on näidanud, et suur osa inimesi teisele otsingutulemuste lehele ei lähe – seega on kriitiline asetseda just äri jaoks oluliste märksõnadega esimesel otsingutulemuste lehel. See toob teile külastusi, mis suure tõenäosusega päringuks või ostuks formuleeruvad.
Teie oluline märksõnade aspekt on otsingutemaht. Igat märksõna otsitakse erineva mahuga. Populaarsemad teenused ja tooted tavaliselt on otsitavamad. Mida suurem on märksõna otsingutemaht seda rohkem külastusi see sõna toob. Mõnda märksõna otsitakse 20 korda kuus ja teist võibolla 2000 korda kuus. Ja ei ole mõtet keskenduda märksõnale, mida otsitakse ainult 20 korda kuus kuna teine tulemus tooks 100 korda rohkem tulemust.  Samas tuleb siin silmas pidada seda, et märksõna oleks täpne ja kooskõlas teie teenuste või toodetega. Kui teie leht on nähtav nn. mitte täpse märksõnaga siis inimene küll saabub teie lehele selle sõnaga, aga koheselt lahkub kuna ta ei leidnud seda, mida otsis. Mõnikord ongi siin vaja kokku panna kaks märksõna, kus üheks märksõnaks oleks täpsustus kas asukoha või mõne muu omaduse näol.
Kolmas aspekt on konkurentsitihedus. Mõned märksõnad on nii populaarsed, et sellega tahavad olla kõik nähtavad ja kõik panustavad selle peale, et olla selle sõnaga nähtav. Sellistel juhtudel võib tekkida olukord, kus töömaht võib muutuda ebamõistlikult suureks tulemuse saamiseks ja lihtsam oleks asendada liiga kõrge konkurentsiga sõna kergemaga või lisada sinna lisasõna juurde, mis samuti konkurentsi vähendaks. Lühidalt kehtib siin jällegi 80/20 printsiip, teeme seda kus kasutegur võimalikult maksimaalne oleks. Kokkuvõtvalt märksõna analüüs on kõige alus, et SEO spetsialist saaks oma tööd korralikult teha.

SEO teenus ja välisanalüüs

Analüüsime lehe välist olukorda, milline on lingiprofiil nii kliendi kui ka kliendi konkurentidel hindamaks konkurentsi ja potentsiaali. Milline on sotsiaalmeedia profiil ja milline olukord valitseb valdkonnas ja sihtturul.

Sisemised tööd - kala mädaneb peast

SEO sisemised tööd ehk onsite tööd on tööd, mida teostatakse kodulehe siseselt. Sinna alla saab lugeda peamiselt töid lehe sisuga. Tekstid ja sisutihedus, kuidas neid liigendatatakse ja kas pealkirjad on õieti seadistatud struktuurselt. Pildid ja nende nimetused. Lehe sisemised viited teistele lehtedele. Üleüldine struktuur. Kuidas struktuur toetab lehel navigeerimist ja kui arusaadav on see külastajatele. Lisaks meta kirjeldused robotitele ehk kas need on üldse olemas ja täidetud parimaid praktikaid arvesse võttes.

Mida see annab?

 • parandab teie kodulehe hügieeni
 • robotid on väga meelitatud teie lehest
 • kasutajamugavus lehel suureneb oluliselt

 SEO teenus – metade tööd

Google otsingutulemused tulevad pealkirjaga ja sinna alla on koondatud lühitekst antud lehest, mis peaks andma otsijale kiire ülevaate – kas tasub sinna lingile klikkida või mitte. Paljud kliendid ei tea, et need tekstid on sisuhaldusest hallatavad ja muudetavad. Korralik kodulehe optimeerimine tähendabki, et alamlehtedest ja pealehest võetakse maksimus. See tähendab pealkirjade ja meta kirjelduste optimeerimist selliselt, et see tõmbab piisavalt tähelepanu ja samuti aitab mingi märksõna nähtavusele kaasa.

SEO teenust ja tehniline kodulehe optimeerimine

Teine suur valdkond mida sisemiste tööde alla loetakse on tehniline kodulehe optimeerimine. Tehniline kodulehe optimeerimine ja selle tähtsus on ajas pidevalt kasvanud. See valdkond eeldab SEO eksperdilt ka programmeerija oskusi. Siia alla saab peamiselt lugeda:

 • tehnilisi koodiparandusi
 • suunamiste ja erinevate errorkoodide struktuuri haldamist
 • sisupuud ja robotite juhendi haldamist
 • kodulehe kiiruse parendamist
 • mobiilisõbralikkuse parendamist
 • schema elementide haldamist
 • jpm

SEO teenus – UX/UI ja maandumislehed

Kasutajamugavus ja disain on märksõnad, mis hoiavad külastajaid teie lehel ja panevad neid tegema seda, mida teie soovite. Maandumislehed on tänapäeva digiturunduse lahutamatu osa. Kokku pannes kasutajamugavuse, disaini ja uute maandumislehtede loome luuakse selge konkurentsieelis ja lihtsustatakse äriliste sh. ka SEO eesmärkide täitmist.

 SEO teenus – sisutekstide tööd

Tekstide ehk sisu osakaal on samuti ajas väga palju tähtsamaks läinud. Aastaid tagasi loeti heaks, kui maandumislehel on vähemalt 300 sõna tekstis. Täna võib see number küündida juba 5000 sõna juurde. Väga raske on kirjutada maandumislehele või tootete lehele pikkasid kirjandeid. Seetõttu on üks oluline osa nn. copywriting ehk tekstide koostamine selliselt, et need oleksid loetavad lihtsasti ja mõnusalt nii inimesele kui ka robotitele.
Sisutekstides on palju elemente, mida peab õieti käsitlema. Näiteks pealkirjad ja alampealkirjad, sisutihedus märksõnaga, liigendused, sisemised viited, piltide kasutus ja palju muud. Nende parimate praktikateka vastavusse viimine võib võta palju aega. Ning nagu SEO teenus maailmas ikka – konkurendid ka toimetavad ja ajutine edu ei pruugi kaua kesta.

Edastage konkurente ja tellige SEO teenus juba täna!

“The best place to hide a dead body is the second page of Google search.”

  Välimised tööd - hea välisilme avab uksi

  SEO välimised tööd on tööd, mida teostatakse väljaspool kodulehte. Klassikaliselt kõik tegevused internetis, kus te promote oma kodulehte. Aastaid tagasi on selle osatähtsus üks olulisemaid SEO maailmas. Piisas hunnikus linkidest teistelt lehelt teie lehele, et saavutada häid positsioone Google otsingutulemustes. Paljud hakkasid seda enda huvides ära kasutama ja ette sattusid tihti lehed, mis tegelikku väärtust Google otsijale ei pakkunud. Hoidmaks oma otsingumootori kvaliteeti viis Google läbi rida uuendusi, kus väliste linkide osakaalu on ajas väga oluliselt vähendatud. Täna saabki juba väita seda, et 100 tagasilinki mõtetutest kohtadest ei avalda mittemingisugust positiivset mõju Google positsioonidele – pigem vastupidi võib hoopis kahju teha.

  Siiski kvaliteetsetest allikatest viidatud viited teie lehele avaldavad positiivset mõju. Näiteks link Wikipeediast teie lehele avaldab üsna head mõju teie lehe positsiooneerimisele. Seega on liikunud strateegia selles valdkonnas kvantiteedilt kvaliteedile. Kui seda õieti teha on ta siiani üsna tõhus meetod paremate tulemuste saavutamiseks. Konkurentsitihedatel turgudel on see kindlasti osa SEO töödest.

  Siia alla loetakse ka lokaalne SEO teenus ehk kaardirakenduste/asukohapõhist SEO-d, kus füüsilist asukohta omades saab kuvada ettevõtet kaardirakenduse ja asukoha põhiselt kiiresti kliendile, kes otsib teenust või toodet asukoha põhimõttel.

  Samuti loetakse siia alla teisi kanaleid nagu sotsiaalmeedia, turundusartiklid ja muud sellised, mis mingitpidi saavad teie lehte promoda.

  Mis on selle tulemus?

  • lehe autoriteetsus tõuseb
  • kodulehe külastused kasvavad
  • edasised tegevused lehel toovad kiiremini paremaid tulemusi

   SEO teenus – linkide ehitamine

  Linkideks loetakse viiteid teistelt lehtedelt teie lehele. Viited teie lehele tõstavad kaudselt teie kodulehe väärtust. Mida autoriteetsemad allikad teile viitavad seda tõsiseltvõetavam te ka Google jaoks olete.
  Viiteid on kahte peamist tüüpi: follow ja nofollow. Esimene neist annab otsingumootori robotile teada, et seda linki tasub edasi uurida ehk sealt edasi liikuda ja teine vastupidi. Teist varianti näiteks kasutatakse Blogide kommentaariumites ja foorumites. Seda põhjusel, et inimesed ei hakkaks seda kuritarvitama ehk linke enda ise ehitama kirjutades kommentaaridesse enda kodulehe nime.
  Linkide ehitamisel on mitmeid meetodeid ja kindlasti tasuks arvestada, millist meetodit kasutatakse. On olemas musta SEO viljelejad, kes hangivad suure hulga linke läbi automatiseeritud süsteemide. Need automatiseeritud süsteemid aga on väga nõrga autoriteetsusega ja see on sisuliselt Google petmine. Ja ei ole harvad juhused, kus sellist meetodit kasutades koduleht saab karistada. Teine meetod on manuaalne ehk linke ehitatakse nn. käsitööna. Sinna alla loetakse linkide hankimist partneritelt, klientidelt, arvustuslehtedelt, külalisblogidest jpm. Toonitaks, et ajas on linkide osatähtsus aina vähenenud aga siiski on nad endiselt üheks osaks SEO maailmas ja eriti konkurentsitihedatel turgudel.

   Google my busines ehk lokaalne SEO

  Ärid, kelle äris on olemas lokatsioon ehk füüsiline asukoht. Nende jaoks on oluline olla nähtav ka google kaardirakenduses. See on täiesti omaette hallatav süsteem, kus on samuti SEO teenus vajalik, mida tehes saavutakse hea nähtavus. Samuti saab sinna alla hankida klientide referentse. Paljud ettevõtted pole sellest teadlikud ja kaotavad seetõttu oluliselt nähtavust.

  SEO teenus ja toetav turundus

  Toetav turundus on samuti teema, mida tihti ei kaasta SEO strateegiatesse. Näiteks turundusartikkel, mis toob lehele liiklust võib mõjutada klienti otsima, midagi mida teie soovite, et ta otsiks. Ehk läbipõimitud turundus sh. SEO võtavad igalt rindelt maksimumi.
  Hea on olla nähtav nii orgaaniliselt SEOga kui ka samal ajal Google AdWordsi reklaamiga – statistiliselt on siis tõenäosus korjata mingi otsinusõna mahust 66% enda lehele – ehk üks toetab teist.

  SEO teenus ja sotsiaalmeedia kanalite toetus

  Üheks väliseks autoriteetsuse tõstmise meetodiks on erinevate kanalite tugi teie lehele. Facebooki, Youtube ja muude sarnaste kanalite viited teie lehele või jagamised annavad positiivseid tulemusi.

  Monitoorimine

  Google muutub reaalajas, aloritmid uuenevad, konkurendid toimetavad. Pidev konkurentide ja algoritmide jälgimine on ülioluline. Valdkondades, kus konkurents on suur ja esimesed positsioonid on kõik tekitatud teadlikult SEOd tehes on vaja olla kursis reaalajas toimuvast. Mõne postitsiooni langemine võib osade äride puhul tähendada päringute ostude arvu sh. käibe langust märgataval määral.

  Saame kinnitada, et manuaalselt ei ole võimalik siin toimetada vaid korralik SEO agentuur kasutab eranditult kuutasulisi tarkavaralahendusi.  Igapäevane / tunnine häirete- ja raportitepõhine süsteem annab kiiresti infot kui midagi juhtub. Proaktiivne käitume aitab hoida ja reageerida ennem kui asjad halvaks lähevad.

  Mida see annab?

  • maandate riske
  • hoiate kätt pulsil ja olete sammu ees teistest
  • olete eeskuju, mitte järgija

  Raporteerimine

  Spetsialisti töö on tavainimese jaoks keeruline ja arusaamatu isegi, kui ta teab SEO põhitõdesi. Erinevad agentuurid ja spetsialistid toimetavad erineva käekirjaga. Mõni agentuur teeb ainult väliseid töid, teine ainult sisemisi ja mõni kõiki pealiskaudselt.

  Kuidas siis saada aru, kas SEO agentuur toimetab pädevalt?

  Raporteerimine ja regulaarsed kohtumised on meie hinnangul need, mis loovad läbipaistvuse ja võimaluse hoomata, kuidas on läinud. Klassikalised raportid peaksid sisaldama oluliste märksõnade positsioone sihtturul ja sihtkeeles. Nende märksõnade muutust positsioonides ajateljel. Lisaks võiks raport kajastada kodulehe külastuste arvu orgaanilisest (Google otsingust) kanalist ja selle muutust ajas võrrelduna. Ideaalis võiks veel konversioone ja päringuvormide numbrit seal näha.

  Mida see annab?

  • saate aru kas teenus toimib
  • saate näha progressi
  • olete kursis konkurentide olukorraga

  Korduma Kippuvad Küsimused

  1. Kui palju SEO teenus maksab?

  Nagu ikka iga muu teenuse ja tootega kujuneb hind tavaliselt sisendkuludest. Mitu tundi ja mis tunnihinnaga tööd tehakse, et tekiks mingi arvestatav resultaat. SEO spetsialistide tund maailmaturul kõigub 5-200€ vahel. Kuhu ennast keegi positsioneerib on juba kogemuse ja kvalifikatsiooni küsimus.

  2. Millest kujuneb töömaht?

  Töömaht kujuneb konkurentsitihedusest. Mida konkurentsitihedam on sihtturg ja valdkond seda rohkem peab vaeva nägema tulemuste saamiseks. Töömaht on sõltuv ka oskustest. Pädev spetsialist peab tulemuse saavutamiseks vähem tööd tegema kuna ta teeb õigeid asju õiges järjekorras ega raiska aega ebaolulise peale.

  3. Miks peaks tarbima kuutasulist teenust?

  Google on väga aeglane ja ühekordse tööga on raske kohe kiiresti väga häid tulemusi saavutada. SEO tööd võiks võrrelda maratoni jooksmisega. Kiiresti spurtides ei jõua väga kaugele vaid õigel ajal õiget tempot hoides on võimalik lõpuni joosta. Lisaks on olemas konkurendid, kes toimetavad. Lisaks Google muudab oma algoritme tihti. Need kõik faktorid on muutumises seega muutuvas maailmas ei saa staatiliseks jääda.

  4. Millal tulevad tulemused?

  Keskmiselt tulevad tulemused umbes kuue kuu pealt. Raskemas valdkonnas ja sihtturul võivad tulemused võtta aega aasta või isegi rohkem. Väga kiired tulemused on pigem erandlikud. Kergemal sihtturul võivad mõningad sõnad jõuda esilehele ka mõne kuuga. Samas tuleb arvestada kui keerukas on turg ja kui heas seisus on kliendi veebileht.

  5. Mis vahet on valgel ja mustal SEO-l?

  Must SEO on kontrollimatu linkide ehitamine süsteemide või robotite poolt. Valge SEO on kontrollitud linkide ehitamine inimeste poolt. Hall on seal vahepeal. Üldiselt musta SEO päevad on loetud, see et see toimis minevikus väga hästi on tänaseks Google uuendustega piisavalt ära nullitud ja linkide ehitamine on liikunud kvantiteedilt kvaliteedile. Agentuurid, kes välist SEOd sellisel kujul ei oska pakkuda on tavaliselt kas algajad või nende sihtturg ongi piirdunud väga konkurentsivaesete turgudega või nad ei tee vahet musta ja valge SEO vahel.

  6. Mida mina kliendina pean tegema?

  Algfaasis andma sisendinfot strateegia loomeks. Kes on klient, mis sihtriik, millised on Teie arvates otsingusõnad millega kliendid Teid võiks otsida. Projekti käigus vahepeal ka mõningaid nõusolekuid andma, lisaküsimustele vastama ja raporteid vaatama 🙂 Meie teenus on piisavalt paindlik, et kindlasti leiame mooduse kuidas teile kõige rohkem meeldib koos töötada.

  7. Kas saab teha SEO-d ka X platvormile?

  Üldiselt jah. Aga kindlasti eelistame open source platvorme nagu WordPress, vms. Mida kinnisem platvorm seda raskem on teha lehe sisemist SEO-d, mis on väga tähtis heade tulemuste saavutamiseks. Koodis on vaja tihti muudatusi/arendusi teha tehnilise SEO poole pealt ja kinnine või dokumenteerimata platvorm võib jääda sellisel juhul pudelikaelaks. Mõningatel juhtudel olemegi sellisel juhul töötanud to-do listi põhimõttel, kus kliendi oma arendajad viivad vastavaid muudatusi koodi sisse.

  8. Kas on ka alternatiivseid töövorme?

  Jah, lähtume kliendist. Võimalik on teha nn. to-do listi vormis tööd, konsultatsioonivormis tööd vms. Iga klient on erinev ja oleme piisavalt paindlikud leidmaks sobivad koostööd.

  9. Kas tuleb ette ka ebaõnnestumisi?

  Jah, edu ei saa garanteerida. Edu mõjutavaid faktoreid, mida meie kontrollida ei saa on väga palju nagu näiteks konkurents, äri strateegia, äri maine, äri valdkond, sihtturg, äri kliendiprofiil jpm. Meie praktikas on olnud peamisteks ebaõnnestumise põhjusteks valdkonna eripära, kus märksõna hea nähtavus ikkagi ei too loodetud päringut/ostu ja kinnised koduleheplatvormid, kus arendused ja tehnilised tööd on piiratud. Mõnikord on ka väga suure töömahu tekitanud kliendi eelnev taust eelmisest agentuurist, kus mingid elemendid on valesti tehtud ehk peab “päästma” hakkama seda mida saab veel päästa.

  10. Kas saab anda garantiisid?

  Jah saab aga siis palume ka firmas osalust  kuna töömaht peab olema meeletu ja see võtab aega 🙂 Klassikaliselt ei saa kuna kolmandaid tegureid, mida meie kontrollida ei saa on liiga palju. Kes lubavad kiiresti ratsa rikkaks saada on tavaliselt kas kelmid või algajad.  Tulemused tulevad kui asju õieti teha ja tavaliselt on küsimus ajas.

  Soovite olla nähtav?

  Võtke meiega ühendust juba täna

   Fakte SEO kohta

   Google otsingutest on lokaalsed ehk asukohapõhised
   40%
   külastustest epoodidesse globaalselt tuleb otsingumootoritest
   39%
   otsingutemahust on tehtud mobiililt
   58%
   otsingumahust aastal 2020 saab olema häälotsingud
   50%
   otsingutest on vähemalt 4 sõna
   50%
   on SEO konversioonimäär keskmiselt
   14%
   inimesi teeb enneb poodi minekut uuringut otsingumootorist
   43%
   äridest ei tea midagi lokaalsest SEOst
   56%
   agentuuridest peavad linkide ehitamist SEO üheks raskemaks osaks
   65%
   on klikimäär esimesel positsioonil asuvale tulemusele
   34%
   naistest kontrollib lisaks googlele ka firma sotsiaalmeedia tausta
   86%
   agentuuridest usuvad, et sisu optimeerimine on edu saladuseks
   72%
   on kindlad, et Blogi on nende edule kõvasti kaasa aidanud
   81%
   külastajatest eelistab videot tekstile
   80%

   KODULEHE OPTIMEERIMINE – 20 NIPPI TÕSTMAKS OMA KODULEHE NÄHTAVUST

   1. Olge kannatlik. Hea tulemus ei tule üleöö, vaid nõuab pidevat tööd. Hea on tuua võrdlust Olümpia mängudega. Olümpiavõitjaks ei saada kohe vaid aastate pikkuse treeningute tulemusena. Google on mammut. Mammut on suur ja aeglane. Tööd mida tehakse võetakse arvesse alles mingi aja pärast, mitte koheselt. Seega töö ongi selline, kus tehakse üks samm teise järel ja trepist üles.

   2. Liitu erinevate foorumite ja Facebooki gruppidega, milles käsitletakse SEO-d. Mitu pead on parem kui üks pea. Tihti jagatakse häid soovitusi ja tulemuslugusid täiesti tasuta. Ja inimene õpib terve elu.

   3. Lisa oma kodulehele kindlasti analüütika. Tasuta on saadaval Google Analytics. Mõõtmine annab aimu tulemustest. Nagu kooliski, hinded näitavad teie arengut. Samuti tuleks analüütika andmete põhjal fikseerida tänane olukord ja panna paika eesmärgid, kus te soovikiste olla näiteks aasta pärast. Kasulik oleks ka kasutada väiksemaid mikro eesmärke, et fookus ei kaoks.

   4. Kohtuge ekspertidega. SEO teenusepakkujaid on ja kergem tasuline konsultatsioon aitab teid kindlasti säästa suurtematest vigadest. Jah enda vigadest õpitakse küll paremini aga kahjuks kulutab see palju aega.

   5. Viige oma koduleht või epood järgmisele tasemele. Kas teie ostaksite või telliksite teenust iseendalt? Kui mitte siis leidke see resurss, et kriitilised kohad saaksid korda. Turundada on mõtet alles siis kui “ämber” peab.

   6. Lisage oma koduleht Google Search Console süsteemi. See on peamine tööriist Google enda poolt, kus saate mõningate tööriistade kaudu kiiremini ja efekiivsemalt pildile. Lisaks saate ka teavitusi, kui miskit on väga kakti või puudulik.

   7. Lisage Google Search Console süsteemi oma sisukorra fail (sitemap). See aitab Google robotil kiiresti teie lehte struktuuri indekseerida ja ta teeb seda oluliselt kiirimini, kui seda mitte talle ette anda.

   8. Mõelge läbi ja optimeerige kodulehe struktuur. Struktuur on nagu sugupuu, kus ülevalt on tähtsad elemendid ja allapoole liikudes vähem tähtsamad elemendid. Hea oleks kui nad oleksid loogiliselt omavahel seotud ja lihtsasti mõistetavad. Keeruline ja rohmakas struktuur tekitab kasutajates probleeme õige asja leidmiseks ja muudab navigeerimise lehel keeruliseks.

   9. Kasutage õigeid märksõnu. Otsingumahud märksõnadel on erinevad. Väikese otsinguga märksõnasid pole mõistlik lehe struktuuris kasutada kuna keegi ei otsi neid. Tihti asendussõna või kääne võib muuta märksõna otsingute arvu märgatavalt. Kontrollimaks märksõnade otsingutemahtusi on saadaval mitmeid tasuta kui ka tasulisi tööriistasid. Nagu näiteks : Ubbersuggest , Google Adwords jms.

   10. Kasutage pealkirjasid korrektselt. Pealkiri on nagu raamatu puhulgi kõige suurem müügi argument. Kehv pealkiri ei kutsu inimesi teie lehele klikkima ja kaudselt ka robotit peavad seda mitte atraktiivseks. Milline on hea pealkiri. SEO klassikud on sellele vastanud selliselt. Hea pealkiri sisaldab endas suure otsinguga märksõna ja brändinime. Nagu näiteks Kodulehe optimeerimine – Skandbig. Tihti on pealkirjad väga vildakad. Nagu näiteks Avaleht vms.

   11. Kasutage meta kirjeldusi ehk meta description lahendust kodulehel. Need on lühikirjeldused antud lehest mida kuvatakse Google otsingus pealkirja alla. Kui seda mitte kasutada, võtab robot ise kodulehe sisust enda arvates kõige parema koha ja kuvab seda seal. Kasutage seda elementi enda jaoks maksimaalselt ära, kirjutades sinna oma tootest või teenustest selliselt, mis ka inimesi kõnetab. Kindlasti pidage siin silmas seda, et tähemärkide arv on seal piiratud. Klassikaliselt oleks mõistlik arvestada 155 tähemärgiga. Vastasel juhul lõigatakse lõpu osa kolme punktiga maha. Ja liiga lühike kirjeldust jällegi on kasutamata potentsiaal.

   12. Sisu peaks orienteeritud olema ikkagi kasutajale, mitte otsingumootoritele. Hea sisu tagab hea kasutajastatistika põrkemäära, sessiooni pikkuste ja muus sarnases. Liiga märksõnakeskne sisu tekitab lugejates ebameeldivust ja ega ka otsingumootorite robotid on juba piisavalt arukad, et aru saada kas sisu on mõeldud enda upitamiseks või külastajale mingi probleemi lahendamiseks.

   13. Unikaalne sisu on samuti väga oluline. E-poodide peamiseks nõrgaks kohaks ongi unikaalsuse välja toomine toodete kirjelduses ja pealkirjades kui ka sisus. Jah see nõuab palju aega aga tulemus on seda väärt.

   14. Kasutage ankurviiteid oma kodulehe siseselt. See tähendab, et kui viitate mingile tootele, lehele, kategooriale või mujale kasutage viite all olevat sõna sellise märksõnaga, millega soovite, et see leht oleks nähtav.

   15. Ehitage teadlikult linke enda lehe jaoks. Ülevaated teistelt lehtedelt teist, pressiteated, partnerite viited, kataloogid jpm. Jah need aitavad tõsta teie lehe autoriteetsust ja see omakorda tõsta lehe väärtust ka otsingumootorite silmis. Silmas tuleks pidada seda, et teeksite seda orgaaniliselt ehk ei kasutaks illegaalseid lingifarme vms., mis võivad teile hoopis kahju tuua. Kodulehe optimeerimine on mitmekihiline  ja tihti on linkide osapool väga alahinnatud.

   16. Pressiteadete tehnikat kasutades olge kindlasti strateegiline ja mõelge oma sõnum läbi. Siin pigem kehtib ültus “9 korda mõõda ja 1 kord lõika”. Korralik pressiteade (hea sisuga ja pikem kui 300 sõna), korralikus allikas võib anda märkimisväärse külatuste kasvu nii läbi pressiteate kui ka google otsingu.

   17. Alustage oma blogi või uudiste lehega. Raske on head ja pikka sisu kirjutada toodete või teenuste alla. Oluliselt lihtsam on oma valdkonna uudiseid jagada läbi blogi. Jah otsigumootorid väga armastavad blogi. Kui soovite ikkagi keskmisest suurema konkurentsiga turul pildile saada siis ainuüksi maandumislehega seda saavutada on väga väga raske. Blogi aitab palju kaasa…

   18. Kasutage sotsiaalmeedia kanaleid mõistlikult. Ei ole mõtet spämmida ja kassi pilte igale postitusele lisada, et saada nn. “reach”-i. Päeva lõpus on oluline inimese “kvaliteetne” külastus ja seda ei saa petta ega meelitada kellegilt välja.

   19. Kasutage lokaalset SEO-d. Paljud ettevõtted ei ole siiani kursis, et Google kaardirakendusele saab vabalt tekitada oma ettevõtte konto, mida saate ise hallata. Mobiiliotsingutes on see väga kriitiline element, et just teie ettevõte oleks nähtav teatud regioonis.

   20. Olge kursis Google muudatuste ja reeglitega. Parandage ja uuendage oma kodulehte vastavalt google ametlikele juhenditele ja teiega on kõik hästi. Ignoreerides neid kaote üsna kiiresti pildilt. Järgides olete kindlasti konkurentidest sammu ees ja maksimaliseerite oma kodulehe nähtavust.