kodulehe optimeerimine

Kodulehe optimeerimine ehk SEO teenus

SEO teenus ehk kodulehe optimeerimine ei ole enam võõrsõna. Siiski toome välja mõned põhielemendid, miks see teenus digiturunduses nii oluline on.

 • suurem nähtavus tagab suurema külastuse
 • suurem külastus tagab suurema käibe
 • kui sind ei ole Googles siis sind pole varsti enam olemas
 • E-poodidele
 • B2C ja B2B
 • kõigile, kes tegelevad äritegevusega

Kodulehe optimeerimine on protsess

Süsteemne ja strateegiline töö toob tulemusi. Kodulehe analüüs ehk audit loob strateegia, tööd vastavalt strateegiale, monitoorimine ning raporteerimine tsüklina on üheks oluliseks eduteguriks. Tööde tegevuskava on pidevas muutumises ja on vaja just keskendude igas ajahetkes just sellele, mis on oluline sellel antud hetkel. Seetõttu on süsteemsus ja analüüsid väga olulised.

600x
Google algoritmi muudatusi aastas
4x
Suuremad Google uuendused aastas
kaardistamine ja strateegia loome

Kodulehe optimeerimine - analüüsimine

Andmete analüüs ja sellest tulenevat strateegia loomine edasisteks töödeks.
tehnilised ja sisulised tööd

Kodulehe optimeerimine - lehe sisemised tööd

Tehnilised ja sisulised tööd vastavalt strateegiale. Kogu kodulehe või e-poe pidevalt paremaks optimeerimine.
Linkide ehitamine ja turundamine väljaspool kodulehte

Kodulehe optimeerimine - lehe välimised tööd

Lehe autoriteetsuse tõstmine väljaspool kodulehte.
Igapäevane olukorra monitoorimine ja kaardistamine

Kodulehe optimeerimine - monitoorimine

Pidev konkurentide ja enda monitoorimine. Kes mida tegi ja milleks. Loob eeldused proaktiivseks käitumiseks.
Kliendile raporteerimine olukorrast

Kodulehe optimeerimine - raporteerimine

Ülevaate saatmine kliendile, märksõnade positsioonidest, tehnilistest parameetritest, päringutest jms.
Soovite olla nähtav?

Kasvata oma nähtavust Googles juba täna!

Kas soovite oma ettevõttele:
 • Rohkem kvaliteetseid päringud või oste?
 • Edastada konkurente?
 • Siseneda uuele sihtturule?
 • Kasvatada oma ettevõtte kasumit?

Kodulehe optimeerimine algab edukast analüüsist!

Analüüs on SEO töödes sisendiks eelseisvateks töödeks. Analüüsida tuleb paljusid elemente, et tekiks andmetekogu, mida töödeldes saab keskenduda oluliseimale. Siin kehtib printsiip 80/20 ehk 20% tegevustest toob 80% tulemusi kui neid õieti selekteerida. Tihti tehakse kõike ja ebaolulist, mis tekitavad suurt ajakulu aga ei too tulemusi.

Milleks see vajalik on?

 

 • selgitab, mida vaja teha ja mis järjekorras
 • säästab aega ja raha
 • annab teada teie hetke olukorrast

 Ärianalüüs

Äri strateegia kuhu ettevõte liigub, millised on arenguplaanud, uued sihtturud, turundusplaanid ja milline on kliendi klient loovad sisendi ka SEO töödele. Analüüsime minevikku, hetkest olukorda ja võtame arvesse tuleviku plaanid. Analüüsime konkurente ja sihtturgu.
Kõik see aitab optimeerida ja keskenduda õigetele asjadele. Teenus peab olema kliendi jaoks maksimaalselt kasumlik. Seda saab ta olla ainult üksnes siis kui võetakse arvesse ka äri spetsiifikat ja strateegiat.

 Tehniline analüüs

Tehniline analüüs annab väga konkreetse ülevaate kodulehe tehnilisest olukorrast. Saab väita, et suur osa kodulehtedest ja epoodidest on väga kehvas olukorras. Minivead ja valesti kasutatavad funktsionaalsused ning elemendid ei pruugi tavakasutajale nähtavad olla aga on nähtavad erinevatele robotitele, kes lehte indekseerivad. See on nagu kodulehe hügieen. Ja mida räpasem see on seda vähem see meeldib ka otsingumootoritele. Kodulehtedes ja e-poodides on kasutusel hunnikutes funktsionaalsusi. Tihti üks väike funktsionaalsus käivitab terve süsteemide jada, see võib põhjustada hunniku probleeme alates koodivigadest kuni kodulehe kiiruseni välja.
Palju on probleeme elementide vale kasutusega või kasutamata jätmisega. Kas meta kirjeldused on lubatud, kas robotite juhendid on aktiveeritud, kas sisupuu on korrektne, kas sisemised lingid kõik on korrektsed jpm.
Lühidalt kodulehe väljapaistev osa on nagu jäämäe tipp ja kodulehe tegelik osa, mida robot näeb asub veepiirist allpool ning tihti on see jäetud vaeslapse rolli.

 Sisuanalüüs

Hea sisu on see toob tulemusi võimsalt ja kiiresti. Paraku sisu on raske luua. Enamus ettevõtetest tegelevad enda toodete ja teenuste müügiga ja soiku jäänud sisu on klassika. Probleem on et ka olemasolevast sisust ei ole võetud maksimumi vaid pigem vastupidi on võetud miinimum. Sisuanalüüs on kiire sisendi, kuidas kiiresti ja efektsiivselt tulemusi tuua.

 Märksõnade analüüs

Märksõnad on need millega inimesed otsivaid erinevait tooteid ja teenuseid. See, kes mingi märksõnaga eespool on saab rohkem külastusi võrreldes tagumistega. Google esimesel otsingutulemuste lehel on piiratud positsioonide arv. Uuringud on näidanud, et suur osa inimesi teisele otsingutulemuste lehele ei lähe – seega on kriitiline asetseda just äri jaoks oluliste märksõnadega esimesel otsingutulemuste lehel. See toob teile külastusi, mis suure tõenäosusega päringuks või ostuks formuleeruvad.
Teie oluline märksõnade aspekt on otsingutemaht. Igat märksõna otsitakse erineva mahuga. Populaarsemad teenused ja tooted tavaliselt on otsitavamad. Mida suurem on märksõna otsingutemaht seda rohkem külastusi see sõna toob. Mõnda märksõna otsitakse 20 korda kuus ja teist võibolla 2000 korda kuus. Ja ei ole mõtet keskenduda märksõnale, mida otsitakse ainult 20 korda kuus kuna teine tulemus tooks 100 korda rohkem tulemust.  Samas tuleb siin silmas pidada seda, et märksõna oleks täpne ja kooskõlas teie teenuste või toodetega. Kui teie leht on nähtav nn. mitte täpse märksõnaga siis inimene küll saabub teie lehele selle sõnaga, aga koheselt lahkub kuna ta ei leidnud seda, mida otsis. Mõnikord ongi siin vaja kokku panna kaks märksõna, kus üheks märksõnaks oleks täpsustus kas asukoha või mõne muu omaduse näol.
Kolmas aspekt on konkurentsitihedus. Mõned märksõnad on nii populaarsed, et sellega tahavad olla kõik nähtavad ja kõik panustavad selle peale, et olla selle sõnaga nähtav. Sellistel juhtudel võib tekkida olukord, kus töömaht võib muutuda ebamõistlikult suureks tulemuse saamiseks ja lihtsam oleks asendada liiga kõrge konkurentsiga sõna kergemaga või lisada sinna lisasõna juurde, mis samuti konkurentsi vähendaks. Lühidalt kehtib siin jällegi 80/20 printsiip, teeme seda kus kasutegur võimalikult maksimaalne oleks.

 Välisanalüüs

Analüüsime lehe välist olukorda, milline on lingiprofiil nii kliendi kui ka kliendi konkurentidel hindamaks konkurentsi ja potentsiaali. Milline on sotsiaalmeedia profiil ja milline olukord valitseb valdkonnas ja sihtturul.

Sisemised tööd - kala mädaneb peast

Lehe sisemised tööd ehk onsite tööd on tööd, mida teostatakse kodulehe siseselt. Sinna alla saab lugeda peamiselt töid lehe sisuga. Tekstid ja sisutihedus, kuidas neid liigendatatakse ja kas pealkirjad on õieti seadistatud struktuurselt. Pildid ja nende nimetused. Lehe sisemised viited teistele lehtedele. Üleüldine struktuur. Kuidas struktuur toetab lehel navigeerimist ja kui arusaadav on see külastajatele. Lisaks meta kirjeldused robotitele ehk kas need on üldse olemas ja täidetud parimaid praktikaid arvesse võttes.

 • parandab teie kodulehe hügieeni
 • robotid on väga meelitatud teie lehest
 • kasutajamugavus lehel suureneb oluliselt

 Metade tööd

Google otsingutulemused tulevad pealkirjaga ja sinna alla on koondatud lühitekst antud lehest, mis peaks andma otsijale kiire ülevaate – kas tasub sinna lingile klikkida või mitte. Paljud kliendid ei tea, et need tekstid on sisuhaldusest hallatavad ja muudetavad. Korralik kodulehe optimeerimine tähendabki, et alamlehtedest ja pealehest võetakse maksimus. See tähendab pealkirjade ja meta kirjelduste optimeerimist selliselt, et see tõmbab piisavalt tähelepanu ja samuti aitab mingi märksõna nähtavusele kaasa.

 Tehniline SEO

Teine suur valdkond mida sisemiste tööde alla loetakse on tehniline kodulehe optimeerimine. Tehniline SEO osatähtsus on pidevalt kasvanud. See valdkond eeldab SEO eksperdilt ka programmeerija oskusi. Siia alla saab peamiselt lugeda:

 • tehnilisi koodiparandusi
 • suunamiste ja erinevate errorkoodide struktuuri haldamist
 • sisupuud ja robotite juhendi haldamist
 • kodulehe kiiruse parendamist
 • mobiilisõbralikkuse parendamist
 • schema elementide haldamist
 • jpm

 UX/UI ja maandumislehed

Kasutajamugavus ja disain on märksõnad, mis hoiavad külastajaid teie lehel ja panevad neid tegema seda, mida teie soovite. Maandumislehed on tänapäeva digiturunduse lahutamatu osa. Kokku pannes kasutajamugavuse, disaini ja uute maandumislehtede loome luuakse selge konkurentsieelis ja lihtsustatakse äriliste sh. ka SEO eesmärkide täitmist.

 Sisutekstide tööd

Tekstide ehk sisu osakaal on samuti ajas väga palju tähtsamaks läinud. Aastaid tagasi loeti heaks, kui maandumislehel on vähemalt 300 sõna tekstis. Täna võib see number küündida juba 5000 sõna juurde. Väga raske on kirjutada maandumislehele või tootete lehele pikkasid kirjandeid. Seetõttu on üks oluline osa nn. copywriting ehk tekstide koostamine selliselt, et need oleksid loetavad lihtsasti ja mõnusalt nii inimesele kui ka robotitele.
Sisutekstides on palju elemente, mida peab õieti käsitlema. Näiteks pealkirjad ja alampealkirjad, sisutihedus märksõnaga, liigendused, sisemised viited, piltide kasutus ja palju muud. Nende parimate praktikateka vastavusse viimine võib võta palju aega. Ning nagu SEO teenus maailmas ikka – konkurendid ka toimetavad ja ajutine edu ei pruugi kaua kesta.

Edastage konkurente juba täna ja saatke meile päring!

“The best place to hide a dead body is the second page of Google search.”

Välimised tööd - hea välisilme avab uksi

Lehe välimised tööd on tööd, mida teostatakse väljaspool kodulehte. Klassikaliselt kõik tegevused internetis, kus te promote oma kodulehte. Aastaid tagasi on selle osatähtsus üks olulisemaid SEO maailmas. Piisas hunnikus linkidest teistelt lehelt teie lehele, et saavutada häid positsioone Google otsingutulemustes. Paljud hakkasid seda enda huvides ära kasutama ja ette sattusid tihti lehed, mis tegelikku väärtust Google otsijale ei pakkunud. Hoidmaks oma otsingumootori kvaliteeti viis Google läbi rida uuendusi, kus väliste linkide osakaalu on ajas väga oluliselt vähendatud. Täna saabki juba väita seda, et 100 tagasilinki mõtetutest kohtadest ei avalda mittemingisugust positiivset mõju Google positsioonidele – pigem vastupidi võib hoopis kahju teha.

Siiski kvaliteetsetest allikatest viidatud viited teie lehele avaldavad positiivset mõju. Näiteks link Wikipeediast teie lehele avaldab üsna head mõju teie lehe positsiooneerimisele. Seega on liikunud strateegia selles valdkonnas kvantiteedilt kvaliteedile. Kui seda õieti teha on ta siiani üsna tõhus meetod paremate tulemuste saavutamiseks. Konkurentsitihedatel turgudel on see kindlasti osa SEO töödest.

Siia alla loetakse ka lokaalne SEO teenus ehk kaardirakenduste/asukohapõhist SEO-d, kus füüsilist asukohta omades saab kuvada ettevõtet kaardirakenduse ja asukoha põhiselt kiiresti kliendile, kes otsib teenust või toodet asukoha põhimõttel.

Samuti loetakse siia alla teisi kanaleid nagu sotsiaalmeedia, turundusartiklid ja muud sellised, mis mingitpidi saavad teie lehte promoda.

 • lehe autoriteetsus tõuseb
 • kodulehe külastused kasvavad
 • edasised tegevused lehel toovad kiiremini paremaid tulemusi

Linkide ehitamine

Linkideks loetakse viiteid teistelt lehtedelt teie lehele. Viited teie lehele tõstavad kaudselt teie kodulehe väärtust. Mida autoriteetsemad allikad teile viitavad seda tõsiseltvõetavam te ka Google jaoks olete.
Viiteid on kahte peamist tüüpi: follow ja nofollow. Esimene neist annab otsingumootori robotile teada, et seda linki tasub edasi uurida ehk sealt edasi liikuda ja teine vastupidi. Teist varianti näiteks kasutatakse Blogide kommentaariumites ja foorumites. Seda põhjusel, et inimesed ei hakkaks seda kuritarvitama ehk linke enda ise ehitama kirjutades kommentaaridesse enda kodulehe nime.
Linkide ehitamisel on mitmeid meetodeid ja kindlasti tasuks arvestada, millist meetodit kasutatakse. On olemas musta SEO viljelejad, kes hangivad suure hulga linke läbi automatiseeritud süsteemide. Need automatiseeritud süsteemid aga on väga nõrga autoriteetsusega ja see on sisuliselt Google petmine. Ja ei ole harvad juhused, kus sellist meetodit kasutades koduleht saab karistada. Teine meetod on manuaalne ehk linke ehitatakse nn. käsitööna. Sinna alla loetakse linkide hankimist partneritelt, klientidelt, arvustuslehtedelt, külalisblogidest jpm. Toonitaks, et ajas on linkide osatähtsus aina vähenenud aga siiski on nad endiselt üheks osaks SEO maailmas ja eriti konkurentsitihedatel turgudel.

 Google my busines ehk lokaalne SEO

Ärid, kelle äris on olemas lokatsioon ehk füüsiline asukoht. Nende jaoks on oluline olla nähtav ka google kaardirakenduses. See on täiesti omaette hallatav süsteem, kus on samuti SEO aspketid, mida täites saavutakse hea nähtavus. Samuti saab sinna alla hankida klientide referentse. Paljud ettevõtted pole sellest teadlikud ja kaotavad seetõttu oluliselt nähtavust.

Toetav turundus

Toetav turundus on samuti teema, mida tihti ei kaasta SEO strateegiatesse. Näiteks turundusartikkel, mis toob lehele liiklust võib mõjutada klienti otsima, midagi mida teie soovite, et ta otsiks. Ehk läbipõimitud turundus sh. SEO võtavad igalt rindelt maksimumi.
Hea on olla nähtav nii orgaaniliselt SEOga kui ka samal ajal Google AdWordsi reklaamiga – statistiliselt on siis tõenäosus korjata mingi otsinusõna mahust 66% enda lehele – ehk üks toetab teist.

Sotsiaalmeedia kanalite toetus

Üheks väliseks autoriteetsuse tõstmise meetodiks on erinevate kanalite tugi teie lehele. Facebooki, Youtube ja muude sarnaste kanalite viited teie lehele või jagamised annavad positiivseid tulemusi.

Monitoorimine

Google muutub reaalajas, aloritmid uuenevad, konkurendid toimetavad. Pidev konkurentide ja algoritmide jälgimine on ülioluline. Valdkondades, kus konkurents on suur ja esimesed positsioonid on kõik tekitatud teadlikult SEOd tehes on vaja olla kursis reaalajas toimuvast. Mõne postitsiooni langemine võib osade äride puhul tähendada päringute ostude arvu sh. käibe langust märgataval määral.

Saame kinnitada, et manuaalselt ei ole võimalik siin toimetada vaid korralik SEO agentuur kasutab eranditult kuutasulisi tarkavaralahendusi.  Igapäevane / tunnine häirete- ja raportitepõhine süsteem annab kiiresti infot kui midagi juhtub. Proaktiivne käitume aitab hoida ja reageerida ennem kui asjad halvaks lähevad.

 • maandate riske
 • hoiate kätt pulsil ja olete sammu ees teistest
 • olete eeskuju, mitte järgija

Raporteerimine

Spetsialisti töö on tavainimese jaoks keeruline ja arusaamatu isegi, kui ta teab SEO põhitõdesi. Erinevad agentuurid ja spetsialistid toimetavad erineva käekirjaga. Mõni agentuur teeb ainult väliseid töid, teine ainult sisemisi ja mõni kõiki pealiskaudselt.

Kuidas siis saada aru, kas SEO agentuur toimetab pädevalt?

Raporteerimine ja regulaarsed kohtumised on meie hinnangul need, mis loovad läbipaistvuse ja võimaluse hoomata, kuidas on läinud. Klassikalised raportid peaksid sisaldama oluliste märksõnade positsioone sihtturul ja sihtkeeles. Nende märksõnade muutust positsioonides ajateljel. Lisaks võiks raport kajastada kodulehe külastuste arvu orgaanilisest (Google otsingust) kanalist ja selle muutust ajas võrrelduna. Ideaalis võiks veel konversioone ja päringuvormide numbrit seal näha.

 • saate aru kas teenus toimib
 • saate näha progressi
 • olete kursis konkurentide olukorraga

Korduma Kippuvad Küsimused

1. Kui palju SEO teenus maksab?

Nagu ikka iga muu teenuse ja tootega kujuneb hind tavaliselt sisendkuludest. Mitu tundi ja mis tunnihinnaga tööd tehakse, et tekiks mingi arvestatav resultaat. SEO spetsialistide tund maailmaturul kõigub 5-200€ vahel. Kuhu ennast keegi positsioneerib on juba kogemuse ja kvalifikatsiooni küsimus.

2. Millest kujuneb töömaht?

Töömaht kujuneb konkurentsitihedusest. Mida konkurentsitihedam on sihtturg ja valdkond seda rohkem peab vaeva nägema tulemuste saamiseks. Töömaht on sõltuv ka oskustest. Pädev spetsialist peab tulemuse saavutamiseks vähem tööd tegema kuna ta teeb õigeid asju õiges järjekorras ega raiska aega ebaolulise peale.

3. Miks peaks tarbima kuutasulist teenust?

Google on väga aeglane ja ühekordse tööga on raske kohe kiiresti väga häid tulemusi saavutada. SEO tööd võiks võrrelda maratoni jooksmisega. Kiiresti spurtides ei jõua väga kaugele vaid õigel ajal õiget tempot hoides on võimalik lõpuni joosta. Lisaks on olemas konkurendid, kes toimetavad. Lisaks Google muudab oma algoritme tihti. Need kõik faktorid on muutumises seega muutuvas maailmas ei saa staatiliseks jääda.

4. Millal tulevad tulemused?

Keskmiselt tulevad tulemused umbes kuue kuu pealt. Raskemas valdkonnas ja sihtturul võivad tulemused võtta aega aasta või isegi rohkem. Väga kiired tulemused on pigem erandlikud. Kergemal sihtturul võivad mõningad sõnad jõuda esilehele ka mõne kuuga. Samas tuleb arvestada kui keerukas on turg ja kui heas seisus on kliendi veebileht.

5. Mis vahet on valgel ja mustal SEO-l?

Must SEO on kontrollimatu linkide ehitamine süsteemide või robotite poolt. Valge SEO on kontrollitud linkide ehitamine inimeste poolt. Hall on seal vahepeal. Üldiselt musta SEO päevad on loetud, see et see toimis minevikus väga hästi on tänaseks Google uuendustega piisavalt ära nullitud ja linkide ehitamine on liikunud kvantiteedilt kvaliteedile. Agentuurid, kes välist SEOd sellisel kujul ei oska pakkuda on tavaliselt kas algajad või nende sihtturg ongi piirdunud väga konkurentsivaesete turgudega või nad ei tee vahet musta ja valge SEO vahel.

6. Mida mina kliendina pean tegema?

Algfaasis andma sisendinfot strateegia loomeks. Kes on klient, mis sihtriik, millised on Teie arvates otsingusõnad millega kliendid Teid võiks otsida. Projekti käigus vahepeal ka mõningaid nõusolekuid andma, lisaküsimustele vastama ja raporteid vaatama 🙂 Meie teenus on piisavalt paindlik, et kindlasti leiame mooduse kuidas teile kõige rohkem meeldib koos töötada.

7. Kas saab teha SEO-d ka X platvormile?

Üldiselt jah. Aga kindlasti eelistame open source platvorme nagu WordPress, vms. Mida kinnisem platvorm seda raskem on teha lehe sisemist SEO-d, mis on väga tähtis heade tulemuste saavutamiseks. Koodis on vaja tihti muudatusi/arendusi teha tehnilise SEO poole pealt ja kinnine või dokumenteerimata platvorm võib jääda sellisel juhul pudelikaelaks. Mõningatel juhtudel olemegi sellisel juhul töötanud to-do listi põhimõttel, kus kliendi oma arendajad viivad vastavaid muudatusi koodi sisse.

8. Kas on ka alternatiivseid töövorme?

Jah, lähtume kliendist. Võimalik on teha nn. to-do listi vormis tööd, konsultatsioonivormis tööd vms. Iga klient on erinev ja oleme piisavalt paindlikud leidmaks sobivad koostööd.

9. Kas tuleb ette ka ebaõnnestumisi?

Jah, edu ei saa garanteerida. Edu mõjutavaid faktoreid, mida meie kontrollida ei saa on väga palju nagu näiteks konkurents, äri strateegia, äri maine, äri valdkond, sihtturg, äri kliendiprofiil jpm. Meie praktikas on olnud peamisteks ebaõnnestumise põhjusteks valdkonna eripära, kus märksõna hea nähtavus ikkagi ei too loodetud päringut/ostu ja kinnised koduleheplatvormid, kus arendused ja tehnilised tööd on piiratud. Mõnikord on ka väga suure töömahu tekitanud kliendi eelnev taust eelmisest agentuurist, kus mingid elemendid on valesti tehtud ehk peab “päästma” hakkama seda mida saab veel päästa.

10. Kas saab anda garantiisid?

Jah saab aga siis palume ka firmas osalust  kuna töömaht peab olema meeletu ja see võtab aega 🙂 Klassikaliselt ei saa kuna kolmandaid tegureid, mida meie kontrollida ei saa on liiga palju. Kes lubavad kiiresti ratsa rikkaks saada on tavaliselt kas kelmid või algajad.  Tulemused tulevad kui asju õieti teha ja tavaliselt on küsimus ajas.

Soovite olla nähtav?

Võtke meiega ühendust juba täna

Fakte SEO kohta

Google otsingutest on lokaalsed ehk asukohapõhised
40%
külastustest epoodidesse globaalselt tuleb otsingumootoritest
39%
otsingutemahust on tehtud mobiililt
58%
otsingumahust aastal 2020 saab olema häälotsingud
50%
otsingutest on vähemalt 4 sõna
50%
on SEO konversioonimäär keskmiselt
14%
inimesi teeb enneb poodi minekut uuringut otsingumootorist
43%
äridest ei tea midagi lokaalsest SEOst
56%
agentuuridest peavad linkide ehitamist SEO üheks raskemaks osaks
65%
on klikimäär esimesel positsioonil asuvale tulemusele
34%
naistest kontrollib lisaks googlele ka firma sotsiaalmeedia tausta
86%
agentuuridest usuvad, et sisu optimeerimine on edu saladuseks
72%
on kindlad, et Blogi on nende edule kõvasti kaasa aidanud
81%
külastajatest eelistab videot tekstile
80%